Fladebygrenda

Båtplasser tilgjengelig

  • Sentrumsnært
  • Naturskjønne omgivelser
  • Fleksible boløsninger
  • Fornuftige priser
  • Store tomter
  • Fine solforhold

Fladebygrenda båtplasser

Over ser du et oversiktsbilde over båtplassene som ligger i umiddelbar nærhet til tomtene