Fladebygrenda

Dette er et nytt Sentrumsnært boligområde som er under opparbeidelse, ta kontakt med kommunen.

  • Båtplasser tilgjengelig
  • Naturskjønne omgivelser
  • Fleksible boløsninger
  • Fornuftige priser
  • Store tomter

Fladebygrenda båtplasser

Over ser du et oversiktsbilde over båtplassene som ligger i umiddelbar nærhet til tomtene