Lilleby / Lillebyåsen

  • Ledige tomter i boligfelt med kort vei til skole og barnehage
  • Ligger i nærheten av skog og en belyst tursti
  • Gangavstand til skolen som dere ser bilde av over

Flyfoto Lilleby / Lillebyåsen

  • Over ser du et utdrag av flyfoto av Lilleby
  • Under kan du laste ned flyfoto av både Lilleby og Lillebyåsen